Get Adobe Flash player

Práce s kyvadlem

 

Lépe je vhodné to nazvat SPOLU-PRÁCE S KYVADLEM, protože spolu pracuji já+kyvadlo+vyšší já.


Kyvadlo je už po tisíce let považováno za kouzelnou pomůcku. Ve starém Egyptě bylo kyvadlo používáno k rozhodování o nejlepším místě k pěstování obilí, kdežto Římané ho využili při spiknutí proti Císaři. Kyvadla byla rovněž využívána při hledání skrytých dolů a podzemních tunelů v období válek, ale nyní jsou obvykle používána k osobním odhalením a věštění. 
Kyvadlo rozhýbávají drobné neúmyslné pohyby ruky, která kyvadlo drží. Obrazce kosmické energie prostupují vaší nevědomou myslí a jsou to tyto obrazce, které přimějí svaly reagovat, aniž si to uvědomíte.


Pracuji s křišťálovým kyvadlem a tabulkami. Energeticky se napojím na klienta a tak zjistím co potřebuje. Kyvadlem dělám očistu od negativních energií, bloků i překážek. Pokračuji očistou a harmonizací čaker, dle aktuálního počtu otevřených čaker klienta a následné energetické propojení všech čaker do harmonického celku. A pak podle potřeby klienta pracuji s tabulkami. Lze například zjistit příčinu nemoci, nebo poruchu orgánu i systémů v těle. Ale taky jde zjistit vhodnou léčebnou metodu a které vitamíny, či prvky je třeba doplnit a na kolik procent bude léčba účinná. Vše je formou doporučení a informací, s čím je vhodné doma dále pokračovat.

 

 

 KURZ KYVADLA

  

Kurz kyvadla vyučuji již několik let a je to pro mě "práce" co mě baví a dává smysl. Smysl tím, že jednak se u mě na kurzu každý naučil s kyvadlem spolupracovat a může si sám, dle svých potřeb dělat co je potřeba. Již jen očista od negativních energií, mu je přínosem a úlevou. A pak mě i baví, předávat své zkušenosti dálším lidem.

Kurz kyvadla učím přes bezpečné napojení na Vyšší Já, na vyšší moudrost. Již jen tímto opakovaným propojováním se napojujeme na vyšší moudrost a učení, ke kterým máme přístup, vždy v určité fázi svého duchovního vývoje. Duchovní vývoj znamená, spojení se svou duší a s tím, co opravdu chceme ai s otevřením-spojením se svými dary. Můžete si to představit jako základní školu. Postupně se od první třídy učíme slovíčka, číst i psát, atd. a dostaneme za to vysvědčení. Duchovní vývoj, práce či jak to chctete nazvat, je podobný. Jak něco zvládneme, posuneme se do další vyšší "třídy" a odměnou nám je nejen pochopení našeho bytí, ale i třeba otevření nějakých darů co můžeme pak používat. 

 

V současné době, ještě více než v minulosti, vnímám kyvadlo za příjemného pomocníka v seberozvoji. Více než kdy dříve se máme podívat do sebe a učit se co nejvíce si pomoci, aby jsme pochopili, jak životní procesy fungují. Jak a proč reagujeme na různé situace i jak si doma udělat potřebnou energetickou očistu sebe. Stejně jako přirozeně děláme osobní hygienu, je potřebná i "hygiena" energetická. Uvolnit, co se nám vyplavilo z minulosti nebo co jsme si na sebe během dne nachytali. Nebo si udělat energetickou očistu předmětů, které jsou v naší blízkosti, domově. Kurz kyvadla a jeho používání Vám pomůže se víc a víc propojit s vyššími bytostmi a jejich moudrostí. Očistě od negativních energií, ucítíte úlevu, pozitivní naladění. Nebo pochopení a uvědomění si různých životních procesů ohledně Vašeho chování a jak ho změnit. A ještě Vám kyvadlo poradí při rozhodování, výběru vhodných léků či kamenů, kurzu, práce a ještě další spoustě jiných možností.
Ano, kyvadlo je pomocník, poradce i přítel a je vhodné s k němu tak chovat. S úctou i respektem, ale konečné rozhodnutí co kdy udělat je jen na Nás, kyvadlo nám vytestuje, ukáže možnosti.
Na kurzu se naučíte propojit s kyvadlem, zklidnit myšlenky i jaké typy otázek je vhodné pokládat. Ukážu Vám různé možnosti využití kyvadla i jeho očistu. Budeme vše zkoušet a ráda budu sdílet i své 17-letité zkušenosti z praxe. Naučíte se, jak používat tabulky i jak si připravit vlastní.
Naše setkání vždy provází přátelské naladění, úsměv, doporučení a i prostor na Vaše dotazy. Kurz je určen pro všechny, bez ohledu na věk či zkušenosti.

 

 

 

 

alt